برای توضیح نسبتاً کامل برای مقدار آب در جهان، می‌توانید به نمودار و جدول زیر نگاه کنید. حالا، شما می‌دانید که چرخه‌ی آب تشریح حرکت آب در دنیا است، بنابراین نمودار و جدول زیر وضعیت آب در یک نقطه که وضع فعلی می‌باشد را نشان می‌دهد و اگر شما به هزاران و یا میلیون‌ها سال پیش بازگردید، این اعداد ممکن است متفاوت باشند.

توجه کنید که ٩٦ درصد از کل حجم ١٣٨٦ میلیون کیلومتر مکعب (یعنی به اندازه‌ی ٤٦ میلیون و ٢٠٠ هزار برابر اتاق خواب شما!)آب شور می‌باشد. از ٤ درصد باقی‌مانده، بیش از ٦٨ درصد در یخ و یخچال‌های طبیعی می‌باشد. منابع آب شیرین، مانند رودخانه‌ها و دریاچه‌ها، فقط ٩٣١٠٠ کیلومتر مکعب که فقط ١ قسمت از ٧٠٠ قسمت کل آب می‌باشد. اما با این وجود، رودخانه‌ها و دریاچه‌ها مهمترین منبع آب تمامی مردم روی زمین می‌باشند.  عکس ها در ادامه مطلب:

DonyaIT.blog.ir

مقادیر تخمینی توزیع آب در جهان:

درصد آب شیرین

درصد کل حجم آب

حجم آب به کیلومتر مکعب

منبع آب

--

96.5

1338000000

اقیانوس‌ها، دریاها و گذرگاه‌ها

1.47

68.7

24064000

توده‌های یخ،‌یخچال‌ها و برف‌های دائمی

--

1.7

23400000

آب زیرزمینی

30.1

0.76

10530000

شیرین

--

0.94

12870000

شور

0.05

0.001

16500

رطوبت خاک

0.86

0.022

300000

یخ زیرزمینی و یخ دائمی

--

0.013

176400

دریاچه‌ها

0.26

0.007

91000

شیرین

--

0.006

85400

شور

0.04

0.001

12900

اتمسفر

0.03

0.0008

11470

آب تالاب‌ها

0.006

0.0002

2120

رودخانه‌ها

0.003

0.0001

1120

آب بیولوژیکی

-

100

1386000000

کل