برای داشتن این افکت کافیه که کد زیر رو در بخش html کد های قالب بین دو تگ <body> و <body/> قرار بدین.پیشنهاد می‌کنم که در آخر های کدهای قالب قرار بدین.

<!-- img style by Mohammad Eskandari--->
<style>
  .post img {
    transition-duration: 1s;
    border-radius: 25px 25px 0px 25px;
  }
  
  .post img:hover {
    transform: scale(1.02);
    border-radius: 0px 85px 85px 85px;
  }  
</style>
<!-- img style by Mohammad Eskandari--->