phone in water (1)

تصور کنید در حال شستن ظرف‌ها هستید که تلفن همراه شما زنگ می‌خورد و باید به آن جواب دهید. اگر ناگهان گوشی داخل سینک افتاد چه می‌کنید؟ البته موارد بسیاری پیش می‌آید که گوشی داخل توالت می‌افتد، در این صورت بهتر است آرامش خود را حفظ کنید و بی‌خیال گوشی خود شوید! در ضمن برای این که در زمان چنین اتفاقاتی نگران اطلاعات از بین رفته نباشید بهتر است بطور مرتب از اطلاعات خود روی کامپیوتر یا درایو‌های مجازی بک‌آپ بگیرید. ما می‌خواهیم روش‌هایی را به شما آموزش دهیم که اگر گوشی داخل آب افتاد بتوانید از نابودیش جلوگیری کنید و حداکثر پس از سه روز دیگر از آن استفاده کنید. پس در ادامه مطلب با ما همراه باشید: