مایع حیاتــــــ

ماندنی،لاک پشت آب ‌بان که به دعوت دبیرخانه هفتمین اجلاس جهانی آب، به کشور کره جنوبی سفر کرده بود، با تحسین هیات های نمایندگی کشورها و برگزار کنندگان اجلاس مواجه شد. 
این اجلاس با شعار« آب برای آینده ما » و با حضور 35 هزار نفر از مدیران و متخصصان سراسردنیا، بزرگترین رویداد جهانی حوزه آب، محسوب می شود.