به تازگی شرکت مایکروسافت آنقدر پیش رفت کرده است که با راه اندازی یک ماشین قوی و با استفاده از الگو های مخصوص، سن شما را تخمین می‌زند. روش کار هم بسیار آسان است.